Δημοπρασίες εκτάσεων για γεωργική χρήση στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Δημοπρασίες εκτάσεων για γεωργική χρήση στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Δημοπρασίες εκτάσεων για γεωργική χρήση στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτές δημοπρασίες για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων για καλλιέργειες και άλλες γεωργικές χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ενδεικτικά: προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου εμβαδού 21463,92 τ.μ.,που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το ακίνητο αυτό είναι το υπ΄ αριθμ. 1541α τεμάχιο του αναδασμού του αγροκτήματος «Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» έτους 1994 της παραπάνω Περιφερειακής Ενότητας.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα (καλλιέργεια εκτός θερμοκηπίων ) και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη. 3. Η τιμή εκκίνησης του ετησίου τιμήματος ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500,00 ?) για όλο το ακίνητο.

Η αναπροσαρμογή του τιμήματος ,σύμφωνα με την αριθμ.998/46581/7-4- 2014 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( ΦΕΚ 953Β/15-4-2014 ) , για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης ορίζεται ως μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με το αντίστοιχο Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Κ.Μ. 1 μήνα του προηγούμενου έτους(απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Δείτε περισσότερες δημοπρασίες ακινήτων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.