Δαμασκηνιά: Επεμβάσεις για την καρπόκαψα

Δαμασκηνιά: Επεμβάσεις για την καρπόκαψα
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. 

Η πρώτη πτήση του εντόμου της καρπόκαψας εμφάνισε μέγιστο το χρονικό διάστημα 19-22 Απριλίου. Οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών της καρπόκαψας έγιναν με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.

Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 2-5 Μαΐου, ενώ οι περισσότερες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 6-10 Μαΐου.

Συνιστάται επέμβαση μόνο όπου για διάφορους λόγους υπάρχει μειωμένη καρπόδεση.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • 3-5 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών
  • 7-10 Μαΐου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες