Αυξάνονται οι γυναίκες που διαχειρίζονται αγροκτήματα σε όλη την Ευρώπη

Αυξάνονται οι γυναίκες που διαχειρίζονται αγροκτήματα σε όλη την Ευρώπη
Ο αριθμός των γυναικών στη γεωργία αυξήθηκε αργά τα τελευταία χρόνια. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, από την Eurostat 2016 δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, περίπου το 30% των εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ διαχειρίζεται μια γυναίκα. 

Στη Λιθουανία και τη Λετονία, σχεδόν τις μισές εκμεταλλεύσεις διαχειρίζεται μία γυναίκα. Αντιθέτως, στη Φινλανδία, τη Μάλτα, τη Γερμανία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες το ποσοστό των γυναικών δεν υπερβαίνει το 10%.

Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο καθώς η προσέλκυση της επόμενης γενιάς των αγροτών της Ευρώπης, αποτελεί βασική πρόκληση. Ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης κυριαρχείται από έναν ηλικιωμένο πληθυσμό , ενώ σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 4,9% των αγροτών είναι γυναίκες κάτω των 35 ετών. Δεδομένου ότι το 40% περίπου των γυναικών που εργάζονται στη γεωργία είναι κοντά στην ηλικία των 65 (σε αντίθεση με μόλις 27,6% για τους άνδρες), υπάρχει το ενδεχόμενο το χάσμα των φύλων στη γεωργία να διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, υπάρχει βοήθεια για νέες γυναίκες που ενδιαφέρονται για μια σταδιοδρομία στη γεωργία. Η ΕΕ όχι μόνο θα υποστηρίξει νέους αγρότες μέσω του συνηθισμένου συστήματος στήριξης του εισοδήματός της, αλλά και θα παρέχει κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης για να βοηθήσει τις νέες γυναίκες να ξεκινήσουν τη γεωργία. Αυτή η δέσμευση για την αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων της ΕΕ κατοχυρώνεται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική: οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να εξετάζουν την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Αυτή η υποστήριξη, όπου έχει εφαρμοστεί έχει αποτελέσματα. Για παράδειγμα στην Ουγγαρία, μέσω της χρηματοδότησης της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, βοήθηκε την αγρότισσα Zsoka Fekete, να ξεκινήσει εκτροφείο χοιροειδών, αναπαράγοντας την παραδοσιακή ουγγρική φυλή «mangalica». Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην προστασία των τοπικών πολιτισμών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η στήριξη της ΕΕ στην αγροτική περιοχή βοήθησε επίσης την Elisa Mattioli, η οποία χρησιμοποίησε την χρηματοδότηση για να μισθώσει 8,5 εκτάρια γης και να ξεκινήσει βιολογική επιχείρηση φρούτων και λαχανικών . Έχοντας εργαστεί προηγουμένως στο αγρόκτημα του πατέρα της, αυτό της επέτρεψε να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. Τώρα πουλάει τα προϊόντα της στις τοπικές αγροτικές αγορές στη Μπολόνια.