Αραβόσιτος: Πρόγραμμα παρακολούθησης του οργανισμού Diabrotica virgifera Le Conte

Αραβόσιτος: Πρόγραμμα παρακολούθησης του οργανισμού Diabrotica virgifera Le Conte
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για την παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού της καλλιέργειας του αραβοσίτου Diabrotica virgifera Le Conte, την καλλιεργητική περίοδο 2019.  

Περιοχή εφαρμογής προγράμματος είναι οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που καλλιεργείται ο αραβόσιτος και έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του εντόμου και οι όμορές τους, όπου η παρουσία του δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά τις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους.

Σκοπός - Στόχοι:

  • Η παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica Virgifera Le Conte μέσα από δίκτυο παγίδων.
  • Η ενημέρωση και η υποστήριξη των καλλιεργητών αραβοσίτου με οδηγίες για την παρακολούθηση των καλλιεργειών τους, και τις μεθόδους αντιμετώπισης του επιβλαβούς οργανισμού που θα πρέπει να προτιμούνται αντί για τις μεθόδους με χημικά μέσα.
  • Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων με σκοπό τον ορισμό τιμών κατωτάτων ορίων επέμβασης για τους πληθυσμούς του Diabrotica Virgifera Le Conte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου στην Ελλάδα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Π. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Diabrotica virgifera Le Conte ΑΝΑ Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Ε ΚΑΙ Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ