Αντιμετώπιση εντόμων στην καλλιέργεια της ελιάς

Αντιμετώπιση εντόμων στην καλλιέργεια της ελιάς
H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνει μέτρα προς τους καλλιεργητές του νομού.  

Η καλλιέργεια στις πρώιμες περιοχές βρίσκεται στο στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 3 χιλιοστά, στις μεσοπρώιμες βρίσκεται στο στάδιο πτώσης πετάλων και στις όψιμες στο στάδιο ολοκλήρωσης της άνθισης.

Στο στάδιο όπου ο καρπός έχει μέγεθος 3 - 5 χιλιοστά πρέπει να γίνει ο πρώτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη (Prays oleae), η καρπόβια γενιά του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει. Στις επιτραπέζιες ελιές ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται μετά από περίπου 15 ημέρες.

Όπου εντοπίζεται το πρόβλημα της παρλατόριας (Parlatoria oleae) και ήταν έντονο την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο συνιστάται να γίνει καταπολέμηση σε συνδυασμό με τον πυρηνοτρήτη.

Στις επιτραπέζιες ποικιλίες συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση των ακάρεων της οικογένειας Eriophyidae στο στάδιο της καρπόδεσης.

Όσον αφορά τα έντομα της βαμβακάδας (Euphyllura phillyreae) και της μαργαρόνιας (Palpita unionalis), η αντιμετώπιση γίνεται περιστασιακά και μόνο όπου εντοπίζονται σοβαρές προσβολές ενώ ειδικά για τη μαργαρόνια χρειάζεται προσοχή σε νέους ελαιώνες και σε φυτώρια.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ο δάκος αποτελεί έναν σημαντικό εχθρό της καλλιέργειας της ελιάς στην περιοχή μας και μπορεί ν' αποτελέσει πρόβλημα ιδιαίτερα σε χρονιές με δροσερά καλοκαίρια και συχνές βροχοπτώσεις γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη της ασθένειας στους καρπούς που είναι γνωστή με το όνομα «βούλα», «ξεροβούλα» ή «σαποβούλα».

Έτσι συνιστάται η παρακολούθηση των πληθυσμών του δάκου με την τοποθέτηση παγίδων στα τέλη Ιουνίου - μέσα Ιουλίου και η εφαρμογή του κατάλληλου τρόπου αντιμετώπισης εφόσον χρειάζεται.