Αμπέλι: Περονόσπορος και Ωίδιο από τις τελευταίες βροχοπτώσεις

Αμπέλι: Περονόσπορος και Ωίδιο από τις τελευταίες βροχοπτώσεις
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για όλες τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.  

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni

Οι κατά τόπους βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.

Αρχικά συμπτώματα μολύνσεων («λαδιές») εμφανίστηκαν σποραδικά σε εστίες. Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα προβλέπεται να εμφανιστούν τις επόμενες ημέρες.
Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η πρώτη ένδειξη συμπτωμάτων, δηλαδή κηλίδες λαδιού ή επάνθιση.

Ελέγξετε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να δείτε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα. Καιρός δροσερός, υγρός και ομιχλώδης διατηρεί την ασθένεια.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Ametocradin (3), Ametoctradin + Dimethomorph (3), Ametoctradin (3), Ametoctradin + Metiram (3), Amisulbrom (2), Amisulbrom + Folpet (2), Azoxystrobin (2), Benalaxyl + Copper oxychloride (3), Benalaxyl + Copper oxychloride + Copper hydroxide (2), Benalaxyl-M + Mancozeb (3), Benthiavalicarb + tribasic copper sulfate (3), Benthiavalicarb-isopropyl + Folpet (3), Benthiavalicarbisopropyl + Mancozeb (3), Bordeaux mixture (3), Bordeaux mixture + Cymoxanil (2), Copper hydroxide (4), Copper hydroxide + Cymoxanil (4), Copper oxychloride (2-3), Copper oxychloride + Cymoxanil + Fosetyl (3-4), Copper oxychloride + Mancozeb (3), Copper oxychloride + Metalaxyl (3), Copper oxychloride + Iprovalicarb (4), Cos-oga (8), Cymoxanil (3), Cymoxanil + Famoxadone (3), Cymoxanil + Folpet + Fosetyl (3), Cymoxanil + Folpet (6), Cymoxanil + Mancozeb (4), Cymoxanil + Zoxamide (3), Dimethomorph (4), Dimethomorph + Dithianon (3), Dimethomorph + Folpet (3), Dimethomorph + Mancozeb (4), Dimethomorph + Metiram (3), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Dithianon + Potassium phosphonates (4), Famoxadone + Mancozeb (3), Fenamidone + Fosetyl (2), Fluopicolide + Fosetyl (2), Folpet (4), Folpet + Triadimenol (2), Folpet + Metalaxyl (4), Fosetyl (4), Fosetyl + Tribasic copper sulfate (4), Fosetyl + Mancozeb (3), Iprovalicarb + Mancozeb (3), Mancozeb (3-4), Mancozeb + Metalaxyl (4), Mancozeb + Metalaxyl-m (4), Mancozeb + Mandipropamid (2), Mancozeb + Zoxamide (4), Mandipropamid (3), Metiram (3), Potassium phosphonates (5), Tribasic copper sulfate (2), Tribasic copper sulfate + Zoxamide (8), Valifenalate + Copper oxychloride + Copper hydroxide (2), Zoxamide + Dimethomorph (3), Zoxamide + Mandipropamid (3).

ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Uncinula necator Schwein Burrill)

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες θερμοκρασίες δημιούργησαν ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης του ωιδίου σε όλες τις περιοχές. Επίσης, οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας με προστατευτικά - θεραπευτικά μυκητοκτόνα.

Συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και να ελέγχουν φύλλα και βότρεις.

Καταμετρείστε και καταγράψετε τον συνολικό αριθμό θέσεων προσβολής, το ποσοστό των προσβεβλημένων πρέμνων και μια περισσότερο υποκειμενική παρατήρηση της έντασης της προσβολής.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη όταν διαπιστωθεί αύξηση του ποσοστού των προσβεβλημένων πρέμνων πάνω από 10%, με ταυτόχρονη ύπαρξη τουλάχιστον 20 θέσεων προσβολής.

Ελέγξτε μία εβδομάδα μετά την επέμβαση για να διαπιστώσετε εάν σταμάτησε η ανάπτυξη του μύκητα.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο):

Ampelomyces quisqualis (12), Azoxystrobin (3), Azoxystrobin + Tebuconazole (2), Boscalid + Kresoxim-methyl (3), Bupirimate (4), Bupirimate + Tebuconazole (3), Cyflufenamid (2), Cyflufenamid + Difenoconazole (2), Cyproconazole (4), Difenoconazole (4), Dimethomorph + Pyraclostrobin (3), Fenbuconazole (4), Fluxapyroxad (3), Folpet + Triadimenol (2), Kresoxim-methyl (3), Laminarin (10), Meptyldinocap (4), Metrafenone (3), Myclobutanil (3), Myclobutanil + Quinoxyfen (3), Penconazole (2-3), Potassium hydrogen carbonate (8), Propineb + Triadimenol (2), Proquinazid (3), potassium hydrogen carbonate (6), Pyriofenone (2), Spiroxamine (3), Sulphur (8), Sulphur + Copper oxychloride (4), Tebuconazole (3), Tetraconazole (2), Triadimenol (2), Trifloxystrobin (3).

Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε Περονόσπορο - Ωίδιο.