Αμπέλι: Έναρξη της 2η πτήσης της Ευδεμίδας

Αμπέλι: Έναρξη της 2η πτήσης της Ευδεμίδας
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας. 

Η έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου τοποθετείται στις 1-3 Ιουνίου. Η πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου. Το 25% , το 50% και το 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστούν την 10η , 17η και την 24η Ιουνίου, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που σχεδιάζεται μια μόνο εφαρμογή:

  • Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 12-13 Ιουνίου.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 19-20 Ιουνίου.

Σε περίπτωση που προγραμματίζονται δύο εφαρμογές:

  • Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1η εφαρμογή να γίνει άμεσα δηλ. στο χρονικό διάστημα 5-8 Ιουνίου.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 13-15 Ιουνίου.

Η 2η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.