Βιώσιμη χρήση του Εδάφους

Βιώσιμη χρήση του Εδάφους
Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη χρήση του Εδάφους - Παραγωγή και Αποικοδόμηση Βιο-Βασιζόμενων προϊόντων». 

Το Ελληνικό Φόρουμ Βιοικονομίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων και Εξοικονόμησης Πηγών Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η εταιρεία Q PLAN, τιμώντας την παγκόσμια ημέρα για το έδαφος διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη χρήση του Εδάφους - Παραγωγή και Αποικοδόμηση Βιο-Βασιζόμενων προϊόντων», την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 15:30-18:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα emails: info@bioecoforum.gr, info@bioecoforum.eu

Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας http://bioeconomyforum.gr/el/