Τρίμηνη απαγόρευση αλιείας χελιού στην Μεσόγειο

Τρίμηνη απαγόρευση αλιείας χελιού στην Μεσόγειο
Ο Καν(ΕΕ) 2019/124/30-01-2019, περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων, των αλιευτικών σκαφών, για το 2019, σε ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτού, για την αλιεία χελιού. 

Σχετικά με την αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού του είδους Anguilla anguilla, η χώρα μας υποχρεώθηκε να ορίσει τρίμηνη απαγόρευση της αλιείας του, από 1/9 μέχρι 30/11 κάθε χρόνο, στην θάλασσα και τα υφάλμυρα ύδατα, περιλαμβανομένων εκβολών ποταμών, των παράκτιων λιμνοθαλασσών και λοιπών μεταβατικών υδάτων της Μεσογείου (γεωγραφικές περιοχές ΓΕΑΜ 1-27).

Η απαγόρευση ισχύει, για όλους τους τύπους αλιείας, στοχευμένες και παρεμπίπτουσες και για όλα τα στάδια της ζωής του είδους.

Για τους παραβάτες, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 11 του Ν.Δ.420/70 (ΦΕΚ 27Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα επιτόπια Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.