"Συνεργασία" στη Δυτική Μακεδονία

"Συνεργασία" στη Δυτική Μακεδονία
Τεχνική συνάντηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) στο πλαίσιο του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020. 

\"\"Στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες όλης της χώρας, πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, η 6η Τεχνική Συνάντηση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν φορείς του πρωτογενή τομέα, εκπρόσωποι ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων, στελέχη των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και άλλοι φορείς, παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κος Χαράλαμπος Κασίμης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κος Δημήτριος Καρακασίδης. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης, ο εντεταλμένος σύμβουλος για το ΠΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κος Κυριάκος Ιωαννίδης.

 

Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενθάρρυνση δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), η καταγραφή των σχετικών αναγκών ως προς τους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας για τον αγροδιατροφικό τομέα, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.