Συνεργασία μεταξύ Brigade και Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος

Συνεργασία μεταξύ Brigade και Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος
Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της ένωσης των επαγγελματιών του διατροφικού τομέα Brigade Slowfood, και του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος. 

Το μνημόνιο περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία σε υπάρχουσα ή νέα ενέργεια προς την κατεύθυνση της στήριξης - προβολής των τοπικών παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.
  • Σχεδιασμό ή δημιουργία κοινών Προγραμμάτων, προβολής, διάχυσης αυτών στην ανωτέρω λογική
  • Αμοιβαίες επισκέψεις και στήριξη ενεργειών των Μελών των δύο φορέων με στόχο την προώθηση της ιδέας και αντίληψης του κοινού καλού μέσω της ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων.
  • Διοργάνωση από κοινού (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
  • Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

 

Κοντά σε όλα τα παραπάνω, το πεδίο συνεργασίας των δύο φορέων περιλαμβάνει ασφαλώς κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους συνεργάτες.