Συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων για την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων για την «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ.

Συνάντηση όλων των φορέων που εμπλέκονται στην «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κων/νος Καραμανλής» της Π.Ε. Σερρών , την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 11.00 π.μ.
Θέμα της συνάντησης είναι η γνωστοποίηση του καταστατικού περιεχομένου και των δράσεων της «Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης».