Στο επίκεντρο τα ηπειρώτικα τυριά και κρέατα

Στο επίκεντρο τα ηπειρώτικα τυριά και κρέατα
Στα Ιωάννινα στις 18 και 19 Ιουλίου η 3η Συνάντηση εταίρων του έργου MeDInno.  

Οι δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων τυροκομίας και κρέατος των ντόπιων φυλών αιγοπροβάτων και βοοειδών της Ηπείρου και της Απουλίας θα αποτελέσουν τη βασική θεματική της 3ης Συνάντησης των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου MeDInno - «Κοινή ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων με βάση την τοπική γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση, αναφορικά με την εκτροφή μηρυκαστικών και τους σχετιζόμενους αγροδιατροφικούς τομείς», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 18 και 19 Ιουλίου.

Το έργο υλοποιείται στις Περιφέρειες της Ηπείρου και της Απουλίας (Ιταλία) και εστιάζει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων τυροκομίας και τυποποιημένων προϊόντων κρέατος μέσα από μία διαδικασία μεταφοράς γνώσης και τυποποίησης ποιότητας, ενισχύοντας δυναμικά τις πολύ μικρές και μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στην αναβάθμιση των διαδικασιών τους και στη βελτίωση της εξωστρέφειας.

Μεταξύ των δράσεων του έργου MeDInno θα πραγματοποιηθούν δύο διήμερα ταξίδια εξοικείωσης όπου κορυφαίοι σεφ της Ελλάδας και της Ιταλίας θα γνωρίσουν και θα μαγειρέψουν τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές της Ηπείρου.

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου θα διοργανώσουν θεματικές εκδηλώσεις παρουσίασης τοπικών προϊόντων σε δέκα μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και της Ιταλίας, ενώ στην Περιφέρεια Ηπείρου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και αγροτών.

Όλες οι παραπάνω δράσεις του έργου, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη μείωση της ανεργίας στην Ήπειρο, υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου (Συντονιστής εταίρος), την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από την Ελλάδα, καθώς και από την Ένωση Επαρχιών της Απουλίας, τη Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια από την ιταλική πλευρά.

Το έργο MeDInno συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».