Στο 58% η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού

Στο 58% η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού
Εκδόθηκε η Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) για το 2019, στην οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του κλάδου της Ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 58% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε, ενώ βρίσκεται στις δύο πρώτες χώρες παραγωγής ψαριών μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 24% της παραγωγής τους διεθνώς.

Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, στην έκθεση σημειώνεται: Το 2017 η συνολική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανήλθε στους 125.772 τόνους, αξίας 534,95 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,15% ως προς τον όγκο και μείωση 1,27% ως προς την αξία παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 62% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια και το 38% από την αλιεία. Ο κλάδος δημιουργεί 12.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης εργασίας κυρίως σε παράκτιες ή απομακρυσμένες περιοχές.

Τα κύρια είδη εκτροφής είναι ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και όστρακα που αποτελούν το 84,5% και το 15,5% αντίστοιχα της συνολικής παραγωγής. Το 2018 η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε σε 117.000 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές του κλάδου το 2018 εκτιμώνται σε 87.155 τόνους εκ των οποίων το 72% διοχετεύτηκε σε αγορές της Ε.Ε. και 7% σε τρίτες χώρες. Τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα αποτελούν τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας. Το 2019 εκτιμάται πως η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού θα κυμανθεί στους 119.000 τόνους.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε

Το 2017 παρήχθησαν στην Ε.Ε. 1,35 εκ. τόνοι προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αξίας 4,15 δισ. ευρώ. Η κατανάλωση στην Ε.Ε. καλύπτεται κατά 9% από την υδατοκαλλιέργεια, 29% από την αλιεία και 62% από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το 54% (731.590 τόνοι) της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού το 2018 στην Ε.Ε. ήταν 185.452 τόνοι (100.109 τόνοι τσιπούρας, 85.343 τόνοι λαβρακιού) και αντιστοιχούν κατ? εκτίμηση στο 12,9% του όγκου παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 58% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε.

Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

Το 2017 η υδατοκαλλιέργεια επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά την αναπτυξιακή της πορεία παρουσιάζοντας ανάπτυξη 3,5% ως προς τον όγκο παραγωγής και 6,6 ως προς την αξία πωλήσεων. Η συνολική παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ανήλθε το 2017 στους 111,95 εκ. τόνους προϊόντων αξίας 199,6 δισ. ευρώ. Η υδατοκαλλιέργεια παρέχει ήδη περισσότερα αλιευτικά προϊόντα στην ανθρωπότητα από ότι η ελεύθερη αλιεία (93,63 εκ. τόνοι το 2017). Διατηρείται η άνιση κατανομή της δραστηριότητας με την Ασία να παράγει σχεδόν το 92% του όγκου των παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (102,89 εκ. τόνοι). Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσαν το 2017 σχεδόν το 47% της παγκόσμιας παραγωγής (53,40 εκ. τόνοι). Η μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια το 2018 ανήλθε σε 442.919 τόνους (246.531 τόνοι τσιπούρας, 196.388 τόνοι λαβρακιού), παρουσιάζοντας αύξηση 6,29% σε σχέση με το 2017. Η Ελλάδα βρίσκεται στις δύο πρώτες χώρες παραγωγής ψαριών μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 24% της παραγωγής τους διεθνώς.