Σε παραλαβή εντύπου κατανομής βοσκοτόπων καλεί ο δήμος Αγρινίου

Σε παραλαβή εντύπου κατανομής βοσκοτόπων καλεί ο δήμος Αγρινίου

Σε παραλαβή εντύπου κατανομής βοσκοτόπων καλεί ο δήμος Αγρινίου
Με ανακοίνωσή του προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής στους οποίους κατανεμήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιλέξιμοι βοσκότοποι για τα έτη 2016 - 2017,ο Δήμος Αγρινίου γνωστοποιεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή του εντύπου κατανομής βοσκοτόπων και την καταβολή του μισθώματος λήγει στις 15/02/2018.

Παρακαλούνται όσοι κτηνοτρόφοι δεν παρέλαβαν το έντυπο κατανομής που τους αντιστοιχεί , να προσέλθουν (με την αστυνομική τους ταυτότητα) στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας που κατοικούν.

Για τη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής (Τσιτσιμελή και Εθνική Οδός). Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλουν το αντίστοιχο μίσθωμα μέχρι 15/2/2018(σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο που θα παραλάβουν).

Πληροφορίες:Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, , τηλ. 26413-63454