Πρόστιμα σε επιχειρήσεις της Κρήτης λόγω ελλιπούς αναγραφής ενδείξεων σε προϊόντα

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις της Κρήτης λόγω ελλιπούς αναγραφής ενδείξεων σε προϊόντα
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης επέβαλλε διοικητικά πρόστιμα σε τρεις επιχειρήσεις, αφού κατά τη διάρκεια ελέγχων σε αυτές, διαπιστώθηκε ελλιπής αναγραφή ενδείξεων σε διαφορετικά, για κάθε επιχείρηση, προϊόντα.

Συγκεκριμένα:
Επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 500,00 ευρώ σε ιδιοκτήτη επιχείρησης διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στις 17/09/2017, στο κατάστημα πώλησης οπορωκηπευτικών προϊόντων, που διατηρεί στην Αγία Γαλήνη, διαπιστώθηκε η αναγραφή ελλιπών ενδείξεων στο προϊόν «καρπούζι».

Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. Α2-718/2014 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2090/Β/31.07.2014).

Επίσης, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης επέβαλλε διοικητικό πρόστιμο , επίσης ύψους 500,00 ευρώ σε ομόρρυθμη εταιρεία , διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στις 20/10/2017, στο κατάστημα σούπερ μάρκετ που διατηρεί στον Πλακιά, διαπιστώθηκε η αναγραφή ελλιπών ενδείξεων στο προϊόν «παρθένο ελαιόλαδο».

Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 39 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017).

 

Τέλος, από την ίδια Διεύθυνση,επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500,00 ευρώ σε ομόρρυθμη εταιρεία , διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στις 20/10/2017, στο κατάστημα τουριστικά είδη ? είδη διατροφής που διατηρεί στον Πλακιά, διαπιστώθηκε η αναγραφή ελλιπών ενδείξεων στο προϊόν «ερυθρός οίνος».

Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 48 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017).