Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα
Ανακοινώνεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, που αφορά την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ΕΠΑΣ Ιωαννίνων, Λάρισας και Καλαμπάκας και τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαϊας και Ρεθύμνου. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 26-09-2019 έως και 07-10-2019 και είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ