Πληρωμές 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές 2,3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από τις 17/12/2018 έως τις 18/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.297.809,09 ευρώ. 

Οι πληρωμές που απευθύνονται σε 338 δικαιούχους, αφορούν μεταξύ άλλων επενδύσεις σε υλικά στοιχεία, καθώς και επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (Μέτρα 123, 125, 321), ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) κ.ά.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ