Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση εσπεριδοειδών

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση εσπεριδοειδών
Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση (συγκομιδή/πώληση) εσπεριδοειδών, παραγωγής 2018-2019. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:30.