Παράταση δηλώσεων συγκομιδής 2019-2020

Παράταση δηλώσεων συγκομιδής 2019-2020
Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας, σε συνέχεια απόφασης του Υπ.Α.Α.Τ., σας γνωστοποιεί ότι η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργήτες για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) παρατείνεται μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2019 αντί την 30η Νοεμβρίου 2019.