Οι επιλεγέντες στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Οι επιλεγέντες στα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ Δήμητρα
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. 

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση και των επιλεγέντων, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση.

Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει έως την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (email) ή να καταθέσουν, στο ΔΙΕΚ που επιλέχθηκαν την Αίτηση Οριστικής Εγγραφής τους προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η μη έγκαιρη κατάθεση Αίτησης Οριστικής Εγγραφής στο ΔΙΕΚ, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του.

ΔΙΕΚ_ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΚΡΗΤΗΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ_ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ_ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ_ΝΕΜΕΑΣ ΕΔΩ