Νέο φορέα συγκρότησαν οι γεωπόνοι νοτίου Ελλάδος

Νέο φορέα συγκρότησαν οι γεωπόνοι νοτίου Ελλάδος
Συντονιστική Επιτροπή η οποία θα κάνει επαφές με τους υπευθύνους των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και με κάθε άλλο φορέα (ΔΑΟΚ ,Τ.Α., Συνεταιρισμούς κ.λ.π.) αποφάσισαν να συστήσουν οι γεωπόνοι μελετητές νοτίου Ελλάδος, σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στις 23 Οκτωβρίου. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν διεξοδικά ήταν:

1. Σχέδια Βελτίωσης (νομικό πλαίσιο , επιλεξιμότητες κ.λπ.)
2. ΟΣΔΕ 2018 (προκήρυξη για νέες πύλες κ.λ.π.)
3. Νέοι Γεωργοί 2016 (καθυστέρηση πληρωμών των εν δυνάμει δικαιούχων και της αξιολόγησης των ενστάσεων απορριπτόμενων, επιλαχόντες ? αύξηση δημόσιας δαπάνης κ.λ.π.)
4. Βιολογικά (καθυστερήσεις για το νέο πρόγραμμα κριτήρια, προκήρυξη κ.λ.π.)
5. Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Μονάδων (προβλήματα με τις ΔΑΟΚ, προτάσεις αλλαγής της διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης, άδειες διατήρησης κ.λ.π.)
6. Γεωργικοί Σύμβουλοι (πλαίσιο εφαρμογής-δομές κ.λ.π.).
7. Φορέας εκπροσώπησης των Γεωπόνων Μελετητών Νοτίου Ελλάδας.

Επί αυτού του θέματος υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους παρευρισκόμενους για την σύσταση νέου φορέα ή τροποποίηση καταστατικού από υφιστάμενο σύλλογο προκειμένου να εκπροσωπηθούν οι μελετητές όλων των περιοχών της Νοτίου Ελλάδας.

Αποφασίσθηκε από τους παρευρισκόμενους και συστήθηκε Συντονιστική Επιτροπή η οποία θα κάνει επαφές με τους υπευθύνους των ανωτέρω προγραμμάτων αλλά και με κάθε άλλο φορέα (ΔΑΟΚ ,Τ.Α., Συνεταιρισμούς κ.λ.π.) έως την σύσταση του φορέα.

Για την συντονιστική Επιτροπή προτάθηκαν και αποδέχθηκαν οι:

1. Αχαΐα: Κοντογιαννάτος Γεράσιμος
2. Αιτωλοακαρνανία: Κουτρουλός Κωνσταντίνος
3. Αργολίδα: Μπινιάρης Αναστάσιος
4. Αρκαδία: Καννελίδης Γεώργιος
5. Κορινθία : Παντελέου Μάριος
6. Λακωνία: Κωστάκος Χρύσανθος
7. Μεσσηνία: Αγγελής Γεώργιος

Εκτός από τα παραπάνω θέματα θίχτηκαν και άλλα, όπως : συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων, αρδευτικές μελέτες, μελέτες υγρών αποβλήτων, πρόγραμμα σύστασης ομάδων και οργανώσεων παραγωγών κ.λ.π.