Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΜ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑΜ
Την Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων Μηχανημάτων, έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου ΔΣ για την 3ετία 2019 - 2021. 

Ακολούθησε ειδική συνεδρίαση των εκλεγέντων Συμβούλων, για την συγκρότησή τους σε σώμα, από την οποία ανεδείχθη το νέο Δ.Σ. με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Σάββας Μπαλουκτσής (I. ΧΙΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ)

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χίγκας (Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ)

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Κατσαρός (ΠΑΝ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ)

Ταμίας: Χαράλαμπος Μαυρίδης ( Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ)

Μέλη: Φίλιππος Γοργίας (Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ)

Δημήτριος Εσκιάδης (ΑΛΠΕΛΛΑΣ ΑΕ)

Φίλιππος Ιωαννίδης (Α & Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕ)

Γιώργος Κατσαρός (ΕΠ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΒΕ)

Κοσμάς Λεονταράκης (UNITRACK AEE)

Το νέο Δ.Σ. έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά των γεωργικών μηχανημάτων και των μηχανημάτων έργων και την προβολή και προώθηση των θέσεων του Συνδέσμου για την επίλυσή τους.