Νέες πληρωμές για τα φωτοβολταϊκά

Νέες πληρωμές για τα φωτοβολταϊκά
Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2019 με νέες εντολές προς τις τράπεζες.  

Με τις σημερινές εντολές εξοφλήθηκαν 673 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 74.123,85 ευρώ (79% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο).