Λάρισα: Ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

Λάρισα: Ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων
Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας. 

Κατόπιν διαφόρων καταγγελιών σχετικά με την παρουσία πολλών άδειων κουτιών και μπουκαλιών γεωργικών φαρμάκων σε διάφορα σημεία της αγροτικής περιφέρειας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας επισημαίνει στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, τη σπουδαιότητα εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με την ορθή διαχείριση των κενών συσκευασίας.

Η μη ορθή εφαρμογή των ψεκασμών με φυτοφάρμακα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ζώων αλλά και μελισσών.

Επιπρόσθετα η απόρριψη ή το κάψιμο των κενών συσκευασιών έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, την Πολλαπλή Συμμόρφωση και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, οι επαγγελματίες χρήστες υποχρεούνται να αναρτούν το κατάλληλο έντυπο ενημέρωσης ψεκασμών έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι (περαστικοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι) να ενημερώνονται πριν τον επικείμενο ψεκασμό. Το γέμισμα των ψεκαστικών μηχανημάτων δεν πρέπει να γίνεται από σημεία τα οποία χρησιμοποιούν τα ζώα για να πίνουν νερό. Μετά τον ψεκασμό, οι επαγγελματίες χρήστες είναι υποχρεωμένοι για την ορθή διαχείριση των κενών συσκευασιών και την ασφαλή απόρριψή τους. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επιφέρει πρόστιμα.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής χρήσης των κενών φιαλών φυτοφαρμάκων πραγματοποιεί από το 2013 το πιλοτικό πρόγραμμα «Συλλογής Κενών Συσκευασιών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων». Το πρόγραμμα είναι σε εφαρμογή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Δήμους ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας έτσι ώστε να ενημερώνονται για το πρόγραμμα συλλογής των κενών συσκευασιών.