Καταστάσεις επιλέξιμων-απορριπτόμενων για την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων στη Λάρισα

Καταστάσεις επιλέξιμων-απορριπτόμενων για την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων στη Λάρισα

Καταστάσεις επιλέξιμων-απορριπτόμενων για την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων στη Λάρισα
Μέχρι 20 Ιουλίου οι ενστάσεις.  

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, επιλέξιμων και απορριπτόμενων, για το Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2018-2019, προς ενημέρωση ενδιαφερόμενων αμπελουργών.

Οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης παραγωγοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, έως τις 20 Ιουλίου 2018 από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.