Ήπειρος: Οι δικαιούχοι για Σχέδια Βελτίωσης και επενδύσεις ΑΠΕ

Ήπειρος: Οι δικαιούχοι για Σχέδια Βελτίωσης και επενδύσεις ΑΠΕ
Αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Συγκεκριμένα, στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου οι τελικοί πίνακες με τους δικαιούχους που εντάσσονται στα Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1."Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης" και 4.1.3 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης της Περιφέρειας, συνολικού ύψους 22.791.482 ευρώ, για τη Δράση 4.1.1. ανέρχονται σε 391.

Συνολικά έξι επιλέξιμες αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 133.020 ευρώ, για τη Δράση 4.1.3.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ