Γεωπόνοι: Ζητούν αντιστοίχηση των πτυχίων τους

Γεωπόνοι: Ζητούν αντιστοίχηση των πτυχίων τους
Επιστολή των Πτυχιούχων Γεωπόνων προς το Υπουργείο Παιδείας για την άμεση αντιστοίχηση των πτυχίων τους. 

Αναλυτικά η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με:

Το Ν. 1404: Ίδρυση Τριτοβάθμιων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.Τον Ν. 2916. Που Καθορίζει ότι, τα ΤΕΙ παρέχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης (Νόμος 2916, «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευση και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα Αυτής», άρθρο 5, παράγραφοι 11, 12, 13. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αναφορά για «ανωτατοποίηση των ΤΕΙ μετά τον Ν 2916 είναι σκόπιμη και παραπλανητική. Ο Ν. 2916 ΔΕΝ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟΝ 1404, αλλά έκανε τροποποιήσεις επί του νόμου και διόρθωσε αμφισβητήσεις που υπήρχαν κάνοντας λειτουργικές προσθήκες και τροποποιήσεις. Τα ΤΕΙ και Συνταγματικά (Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 16, παράγραφοι 5,6,7) ήταν Ανώτατα Ιδρύματα. Ο Ν.2916 το ξεκαθαρίζει στο άρθρο 5, παράγραφος 11, 12 εδάφιο β και γ.

Τη νομοθεσία που ακολούθησε τον Ν 2916 ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ τον Ν 2916 και ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ότι τα ΤΕΙ ΗΤΑΝ πριν και μετά τον 2916, Ανώτατα, ΑΕΙ του Τεχνολογικού Τομέα. (Ν. 3549/2007). Το ΣτΕ δεν έχει αμφισβητήσει τον Ανώτατο Χαρακτήρα των ΤΕΙ ούτε την αναδρομική ισχύ για τους αποφοίτους πριν τον Ν. 2916. Γι' αυτό και οι πτυχιούχοι ΤΕ ακολουθούσαν σπουδές Β και Γ κύκλου μετά το 1986. Οι ορολογίες «ανωτατοποίηση, παλαιοί απόφοιτοι, τεχνολόγοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, ανώτερες επαγγελματικές σχολές, ΤΕΙ = ΚΑΤΕΕ , διπλωματούχοι μηχανικοί κλπ» καθώς και η διεκδίκηση του grecomaster, προήλθαν από κύκλους των Επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ και Πανεπιστημίων, επειδή έβλεπαν τα ΤΕΙ ιδεοληπτικά. Όλα τα επιχειρήματα κατά των ΤΕΙ και των Αποφοίτων διαψεύδονται από προσεκτική ανάγνωση των Ν 1404/83 και μεταγενέστερων και των ΠΔ 254/1986, ΠΔ 169/1989.

Στο παρελθόν, σχολές που ήταν ΑΕΙ αλλά όχι Πανεπιστήμια, μετατράπηκαν σε πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι αναγνωρίσθηκαν μεταβατικά ως ισότιμοι με τα νέα πτυχία που παρείχαν. Παραδείγματα ΑΣΟΕΕ = ΟΠΑ, Ανωτάτη Γεωργική Σχολή σε Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή και = Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, ΑΒΣΠ = Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Χαροκόπειος Σχολή = Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Π.Δ. 166 [ΦΕΚ Α 16-6-1989), Ν 1894 (ΦΕΚ 110 Α/27-8-1990]. Οι τότε απόφοιτοι και φοιτητές δεν εξαιρέθηκαν από την λήψη των νέων πτυχίων. Επίσης, διετείς κατώτερες και ανώτερες σχολές (Ακαδημίες Διδασκαλικές και Φυσικής Αγωγής με συνολικό χρόνος φοίτησης >3 ετών ) εντάχθηκαν στο Πανεπιστημιακό επίπεδο (Διδασκαλικές Ακαδημίες έγιναν Τμήματα Παιδαγωγικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης και οι Ακαδημίες Φυσικής Αγωγής έγιναν Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού). Οι απόφοιτοι και φοιτητές δεν εξαιρέθηκαν και ισοτιμήθηκαν χωρίς εξετάσεις με τα νέα πτυχία. Στα ΤΕΙ (ΑΕΙ) αναφερόμαστε σε αντιστοίχιση ότι ισοτίμηση.

Οι νόμοι (Ν 4485/2017, Ν. 4521/2018 και εφεξής), και αποφάσεις / εγκύκλιου που εξεδόθησαν από Υπουργεία μετά το 2016 :

1. Δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ισότιμη επιμελητηριακή εκπροσώπηση των Πτυχιούχων Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) των ΑΕΙ.

2. Καταργούν τα ΤΕΙ (πλην ΑΣΠΑΙΤΕ), δεν καθορίζουν την αντιστοίχηση των καταργηθέντων Τμημάτων ΤΕΙ με τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, διαχωρίζουν τους φοιτητές. Τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ και δεν ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική που είχε ακολουθηθεί για φοιτητές και αποφοίτους όταν στο παρελθόν καταργήθηκαν ΑΕΙ και εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια.

Για όλα τα παραπάνω, ζητάμε αυτοδίκαια :

1. Να μην υπάρξει καμία διάκριση στους νυν φοιτητές ΤΕΙ. Όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν απρόσκοπτα σπουδές στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήμα που προέκυψαν μετά τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις ΤΕΙ από Πανεπιστήμια. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί ιδεοληπτική αντιμετώπιση.

2. Οι απόφοιτοι συνολικά, να αντιστοιχηθούν στα νέα Τμήματα που δημιουργήθηκαν, με διαδικασίες ή νομοθετικές παρεμβάσεις, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ συνέβη κατά το παρελθόν σε περιπτώσεις που μη πανεπιστημιακά ΑΕΙ μετατράπηκαν ή εντάχθηκαν σε Πανεπιστήμια η αυξήθηκε χρόνος σπουδών σε ΑΕΙ (Πολυτεχνεία).

3. Οι Ενώσεις των Αποφοίτων ΤΕΙ να αποκτήσουν επιμελητηριακό θεσμικό ρόλο (όπως έγινε με τους Πτυχιούχους Νοσηλευτικής και Φυσιοθεραπείας)».