Επιβολή προστίμων 63.800 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

Επιβολή προστίμων 63.800 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

Επιβολή προστίμων 63.800 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων
Τα πρόστιμα αφορούν τρεις αλυσίδες supermarket, μία επιχείρηση παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου και ένα ζαχαροπλαστείο.  

Ο ΕΦΕΤ επίσης, εξέτασε 6 ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και επικύρωσε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 11.025 ευρώ. Τονίζεται ότι μέσα στο 2019 έχει επικυρωθεί από το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΦΕΤ η επιβολή προστίμων σε 34 επιχειρήσεις τροφίμων συνολικού ύψους 507.465 ευρώ.