Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου 2019

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου 2019
Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2019.  

Με τις νέες εντολές θα εξοφληθούν 2.710 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 29.603,64 ευρώ (74% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο).