Εξισωτική Αποζημίωση: Στα 272 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Εξισωτική Αποζημίωση: Στα 272 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός
Τα κονδύλια ανά υπομέτρο, σύμφωνα με την τροποποίηση που υπέγραψε σήμερα ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. 

Στα 272 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης για την Εξισωτική Αποζημίωση, σύμφωνα με σημερινή τροποποιητική απόφαση.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές: 194.000.000 ευρώ,
  • Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: 67.000.000 ευρώ
  • Υπομέτρο 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα: 11.000.000 ευρώ.