Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο έργου για το βακτήριο Xylella

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο έργου για το βακτήριο Xylella
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30. 

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)», με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης.

Δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εδώ