ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ: Διαπιστευμένος φορέας ERASMUS+

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ: Διαπιστευμένος φορέας ERASMUS+
Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ο μοναδικός δημόσιος φορέας αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απέκτησε διαπίστευση Erasmus+ για τα επόμενα έξι χρόνια. 

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι πλέον διαπιστευμένος φορέας Erasmus+ στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ο μοναδικός δημόσιος φορέας αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απέκτησε διαπίστευση Erasmus+ για τα επόμενα έξι χρόνια.

Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας, που διενεργήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μεταξύ πολυάριθμων αιτήσεων και είναι πρώτη φορά που ο δημόσιος φορέας για την εκπαίδευση και κατάρτιση του Πρωτογενή Τομέα αναδεικνύεται σε διαπιστευμένο κόμβο Erasmus+.

Ο Οργανισμός θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της «Βασικής Δράσης 1» του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από εξήντα (60) σπουδαστές των έξι ΕΠΑΣ, αλλά και στελέχη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται αντίστοιχες δομές των χωρών της ΕΕ. Τα κύρια οφέλη θα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων και η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων, αλλά και η προώθηση της χρήσης νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών.