Διευκρινίσεις για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα

Διευκρινίσεις για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα
Διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Ν. Αντώνογλου. 

Οι διευκρινίσεις αφορούν σχετικά ερωτήματα για προϊόντα του Παραρτήματος Ι του ν. 4492/2017, ως ισχύει, και διευκρινίζεται ότι: Ο Ν/4492/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, ανεξάρτητα του προορισμού πώλησης και του τελικού τρόπου κατανάλωσης αυτών. Συνεπώς η αναφορά ΣΤΑΦΥΛΙΑ στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι αφορά σε όλα τα σταφύλια, βρώσιμα και οινοποιήσιμα. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για άλλα προϊόντα του ανωτέρω Παραρτήματος, όπως π.χ. ντομάτες, κεράσια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή κ.ά., ανεξάρτητα αν προορίζονται για βρώση, χυμό, μαρμελάδα κ.λ.π.».