Δασική απαγόρευση κυνηγιού

Δασική απαγόρευση κυνηγιού
Η απαγόρευση αφορά σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης προβλέπεται η απαγόρευση της άσκησης του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:

α. χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης

β. πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους

γ. ολικός παγετός

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020, στις 29-02-2020.