Άρση υγειονομικών μέτρων Χαλάστρας

Άρση υγειονομικών μέτρων Χαλάστρας
Την άρση των υγειονομικών μέτρων, στα πλαίσια του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών - παραγωγής και αλιείας των ζώντων δίθυρων μαλακίων που προέρχονται από τη ζώνη της ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνσης ΜΕ Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «αίρουμε τα υγειονομικά μέτρα, που είχαν ληφθεί με την υπ' αριθμ.655464/12873/20-12-2018 απόφαση διότι εξέλειπαν οι λόγοι και επιτρέπουμε την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά των μυδιών καλλιέργειας (Mytilus galloprovincialis), μετά από επεξεργασία σε Κέντρο Καθαρισμού, που προέρχονται από τη ζώνη της ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ».