Διοικηση

Διοικηση
Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.

 H NEA ΠΑΣΕΓΕΣ διοικείται από αιρετό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) μέλη, με διάρκεια θητείας τεσσάρων ετών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική της Συνέλευση μεταξύ των τακτικών αντιπροσώπων των μελών της. Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του φορέα, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο κάθε έτος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Παύλος Σατολιάς
Α' Αντιρόεδρος Γεώργιος Ανέστης
Β΄ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Σωτηρόπουλος
Γενικός Γραμματέας Θωμάς Κουτσουπιάς
Ταμίας Παναγιώτης Παπαγεωργίου
Μέλη: Βαϊόπουλος Γεώργιος, Γεωργάκης Σταμάτιος, Γκούφας Γεώργιος, Γωνιωτάκης Γεώργιος, Ιορδανίδης Θεόδωρος, Καλλίμωρος Γεράσιμος, Κατσάρας Πασχάλης, Κιτσικίδης Λάζαρος, Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ, Μάζος Ηλίας, Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος, Πατσιούρας Νικόλαος, Προκοβάκης Νικόλαος, Ραψανιώτης Αγησίλαος, Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Τσιώνης Γεώργιος.

Εκτελεστική Επιτροπή

Παύλος Σατολιάς, Γεώργιος Ανέστης, Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, Θωμάς Κουτσουπιάς, Γεώργιος Γκούφας, Νικόλαος Πατσιούρας, Ηλίας Μάζος.

Εποπτικό Συμβούλιο

Προέδρος  Καραπάνος Διονύσης

Αν. Προέδρος Παπαδάκος Σπύρος

Μέλη: Αδαμόπουλος Σταύρος, Γερασιμόπουλος Παναγιώτης, Καρέλλης Βασίλειος, Κοττης Δημήτριος, Ορφανός Αθανάσιος.