Προστασία καταναλωτών από ουσίες ή προϊόντα σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

Προστασία καταναλωτών από ουσίες ή προϊόντα σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα
«Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα», είναι το θέμα της Απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η απόφαση αυτή αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν:

α) για τα τρόφιμα που διατίθενται μη προσυσκευασμένα στον τελικό καταναλωτή,

β) για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται να παραδοθούν μη προσυσκευασμένα στις μονάδες ομαδικής εστίασης και στις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν λιανικώς ή πωλούν λιανικώς, για να διατεθούν ως μη προσυσκευασμένα στον τελικό καταναλωτή,

γ) για τα τρόφιμα που διατίθενται προς πώληση μη προσυσκευασμένα με επικοινωνία εξ αποστάσεως.

Συγκεκριμένα η παρούσα απόφαση αφορά στο σύνολο των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας εφόσον οι δραστηριότητές τους συνδέονται με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και τα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που παράγουν, διακινούν κ.λπ., προορίζονται για διάθεση σε μία από τις ακόλουθες επιχειρήσεις τροφίμων:

(i) μονάδες ομαδικής εστίασης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 σημείο β της παρούσας απόφασης

(ii) επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν λιανικώς όπως ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, παγωτοπωλεία κ.α. και

(iii) επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς όπως υπεραγορές, παντοπωλεία, λαϊκές αγορές κ.α..

Δείτε αναλυτικά εδώ