Τρεις νομοθετικές προτάσεις στο Συμβούλιο Γεωργίας

Τρεις νομοθετικές προτάσεις στο Συμβούλιο Γεωργίας

Τρεις νομοθετικές προτάσεις στο Συμβούλιο Γεωργίας
Οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. θα συζητήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιουλίου τη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά το 2020, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην απλοποίηση και την επικουρικότητα.  

Η αυστριακή προεδρία θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασιών της για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.

Τρεις νομοθετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί προς συζήτηση:

  • κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ
  • κανονισμός περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
  • οριζόντιος κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ

Οι προτάσεις αυτές υλοποιούν τις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Το Συμβούλιο θα ενημερωθεί εξάλλου σχετικά με την ξηρασία στην Πολωνία.