Συνεταιρισμοί: Παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων

Συνεταιρισμοί: Παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων
Δεκτό έγινε το αίτημα να παραταθεί η θητεία των οργάνων διοίκησης με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα, λόγω της επιβολής έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας από τον κορονοιό, Συνεταιρισμοί αντιμετώπιζαν θέματα νομιμότητας των Οργάνων Διοίκησης επειδή έληγε η θητεία τους και αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις.

Μετά από αίτημα Συνεταιρισμών έγινε δεκτό το αίτημα να παραταθεί η θητεία των Οργάνων Διοίκησης με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, στηριζόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του Ν. 4673/20 περί Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του Ν. 4548/18 περί Ανωνύμων Εταιρειών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απαγορεύσεις των πρόσφατων κυβερνητικών μέτρων (ανωτέρα βία).

Ταυτόχρονα η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς απαντώντας σε σχετική επιστολή έκρινε αποδεκτή την παράταση της θητείας της Διοίκησης. Επίσης, προς την Τράπεζα θα πρέπει να συνυποβάλλεται και σχετικό απόσπασμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της θητείας.