Πληρώθηκε η de minimis για ροδάκινα και νεκταρίνια

Πληρώθηκε η de minimis για ροδάκινα και νεκταρίνια
Από τις 08/02/2019 έως τις 11/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14.652.438,63 ευρώ. 

Από τους 15.814 δικαιούχους, οι 15.498 είναι οι παραγωγοί για την ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν αγροπεριβαλλοντικά, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων κτλ.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ