Πήρε ΦΕΚ η deminimis για ροδάκινα και νεκταρίνια

Πήρε ΦΕΚ η deminimis για ροδάκινα και νεκταρίνια
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος της ενίσχυσης 

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, νεκταρινιών και βιομηχανικών ροδάκινων στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας, Καβάλας και Φλώρινας, οι οποίοι επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά την χρονική περίοδο από 27 έως 28 Ιουνίου 2018 και διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες οι στρεμματικές εκτάσεις ανά κατηγορία ροδάκινων είναι οι ακόλουθες:

Ύψος ενίσχυσης

1.Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας, Καβάλας και Φλώρινας, που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2018 και διατηρούν τουλάχιστον 0,1 εκτάρια (ha) ροδάκινων επιτραπέζιων ή/και βιομηχανικών ή/και νεκταρινιών.

Το ύψος του κατ? αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

α)1.000 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα σοβαρά ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,

β) 500 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα μετρίως ζημιωθέντα επιτραπέζια ροδάκινα,

γ) 1.200 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα σοβαρά ζημιωθέντα νεκταρίνια,

δ) 600 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα μετρίως ζημιωθέντα νεκταρίνια,

ε) 500 ευρώ/εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά ροδάκινα.

2. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ.

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο παράρτημα του ΕΚ 1408/2013 (109.260.000 ευρώ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ