Οι εισφορές των αγροτών στον ΕΦΚΑ για το 2019

Οι εισφορές των αγροτών στον ΕΦΚΑ για το 2019
Τα ποσά που προκύπτουν για τους αγρότες με ασφάλιστρο 19,2% σε εισόδημα και εισφορές για τον ΕΦΚΑ.

Αναλυτικά τα ποσά που προκύπτουν για τους αγρότες με ασφάλιστρο 19,2% σε εισόδημα και εισφορές για τον ΕΦΚΑ, με κατώτατο ποσό πληρωμής τα 103 ευρώ με ποσοστό εισοδήματος 25,2% για εισοδήματα ως 4.923 ευρώ.

Για την μεγάλη μερίδα των αγροτών οι εισφορές, που θα καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ το 2019 είναι αυξημένες.

Εισόδημα  Εισφορά ΕΦΚΑ 2019

2.323           103

2.923           103

3.123           103

3.523           103

3.746           103

3.800           103

4.200           103

4.923           103

5.723           113

6.523           129

7.323           145

8.923           177

9.723           193

11.323          225

12.923         256

13.723         272

14.523         288

15.323         304

16.923         336

19.323         383

22.523         447

25.723         510

27.323         542

31.323         621

35.323         700

37.723         748

Με πληροφορίες από «Ελεύθερος Τύπος», newsit.gr