ΟΣΔΕ 2018: Προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου

ΟΣΔΕ 2018: Προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου

ΟΣΔΕ 2018: Προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου
ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: οι συνεταιρισμοί μέλη μας και τα Κέντρα Υποστήριξης Αγροτών, συνεχίζουν με απόλυτη συνέπεια στις απαιτήσεις του ΟΣΔΕ την υπεύθυνη ολοκλήρωση της διαδικασίας, διασφαλίζοντας τις επιδοτήσεις των παραγωγών μας. 

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Ιουνίου, οπότε και λήγει η παράταση, η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Για λίγες ημέρες μετά τη 15η Ιουνίου το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό, αλλά θα επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Το δίκτυο των Κέντρων Υποστήριξης Αγροτών συγκροτήθηκε για να διαχέει αξιόπιστα και αποτελεσματικά την πληροφόρηση και να δημιουργεί στην πράξη όρους συνεργασίας. Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ επενδύει στην οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με τον συντονιστικό της ρόλο παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική στήριξη για το σύνολο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Μέσω του δικτύου των ΚΥΑ, που είναι κατανεμημένα σε ολόκληρη τη χώρα, οι αγρότες απολαμβάνουν αξιόπιστες υπηρεσίες, από στελέχη που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη γνώση.

Η υποδομή, η καλή οργάνωση, το πολύπειρο, άρτια καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό και η συνεταιριστική αντίληψη που διέπει τα μέλη μας, καθιστούν το ΚΥΑ κάθε Συνεταιρισμού μας ως το πραγματικό επίκεντρο αγροτικής ανάπτυξης και υποστήριξης για τους παραγωγούς.

Η εμπειρία μας ετών του στελεχιακού μας δυναμικού, η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία των ίδιων των συνεταιρισμών, καθιστά το δίκτυο των ΚΥΑ-ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ την ασφαλέστερη και πλέον φερέγγυα επιλογή.