ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Παράταση για την υποβολή προτάσεων στο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Παράταση για την υποβολή προτάσεων στο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
Επιστολή του προέδρου της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλου Σατολιά προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπόψη του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Φωτάκη. 

Την παράταση για ένα μήνα για την υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» β' κύκλος λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου, που δόθηκε ζητά με επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Φωτάκη, ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλος Σατολιάς.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του Παύλου Σατολιά έχει ως εξής:

«Κύριοι,

Παρακαλούμε θερμά όπως δοθεί παράταση στην υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» β' κύκλος λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου, που δόθηκε. Οι προτάσεις απαιτούν την συνεργασία πολλών φορέων, ιδιωτικών και ερευνητικών κάτι που απαιτεί χρόνο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και στην ανταγωνιστικότητα-βιωσιμότητα των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Παρακαλούμε να δοθεί παράταση ενός (1) μήνα στην υποβολή των προτάσεων».