«Κινδυνεύει να χαθεί η αναγνώριση Π.Ο.Π. από την κρητική γραβιέρα»

«Κινδυνεύει να χαθεί η αναγνώριση Π.Ο.Π. από την κρητική γραβιέρα»

«Κινδυνεύει να χαθεί η αναγνώριση Π.Ο.Π. από την κρητική γραβιέρα»
Η κρητική γραβιέρα με την απόφαση 313047/14-01-94 (ΦΕΚ 16/14-01-94) της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. L148/1996, αποτελεί ένα από τα 20 Π.Ο.Π. ελληνικών τυριών. 

Παράγεται από παραδοσιακό γάλα πρόβειο ή μείγμα αυτού με γίδινο, το οποίο δεν υπερβαίνει το 20% κατά βάρος. Η γραβιέρα Κρήτης είναι ένα από τα πιο φημισμένα ελληνικά τυριά και παράγεται και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Ο κίνδυνος απώλειας της αναγνώρισης του προϊόντος ως ΠΟΠ, ώθησε τον βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας κ. Σωκράτη Βαρδάκη να θέσει σχετικό ερώτημα προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να ενημερωθεί όχι μόνο για το με ποιον τρόπο προστατεύεται η αναγνώριση Π.Ο.Π., αλλά και για τις δράσεις προβολής της κρητικής γραβιέρας, καθώς και τις ενέργειες που θα ενθαρρύνουν την διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό.

Στο κείμενο της ερώτησή του ο βουλευτής αναφέρεται στη μεγάλη σημασία τόσο του κτηνοτροφικού τομέα για την οικονομία της Κρήτης, αλλά και των παραγόμενων προϊόντων του, στην προσπάθεια διασύνδεσης του τουριστικού με τον αγροδιατροφικό τομέα, προσπάθεια η οποία αποτελεί μεγάλη πρόκληση τόσο προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος όσο και ως προς την διάθεση των προϊόντων της κρητικής κτηνοτροφίας.