Καθορίστηκε το προσωπικό για την Δακοκτονία 2019

Καθορίστηκε το προσωπικό για την Δακοκτονία 2019
Καθορισμός αριθμού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη κάλυψη εποχικών αναγκών του Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019. 

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ καθορίστηκε, για το έτος 2019, ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω εποχικών αναγκών, ως ακολούθως:

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνει η κατανομή του προσωπικού στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της Χώρας.