Καθορίστηκε η συνδεδεμένη για την βιομηχανική τομάτα

Καθορίστηκε η συνδεδεμένη για την βιομηχανική τομάτα
Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Συγκεκριμένα, καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2019.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2019, καθορίζεται στα 683,26 ευρώ/εκτάριο.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ