Η βιωσιμότητα του βαμβακιού κλειδί για την αγροτική ανάπτυξη

Η βιωσιμότητα του βαμβακιού κλειδί για την αγροτική ανάπτυξη
Ο τομέας του βαμβακιού έχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με παραγωγή 25 εκατομμυρίων τόνων σε 75 χώρες.

Στη σημασία της βαμβακοκαλλιέργειας, αναφέρθηκε κατά την διάρκεια εκδήλωσης στη Γενεύη, ο γεν. διευθυντής του FAO, την οποία χαρακτηρίζει «κάτι περισσότερο από ένα εμπόρευμα. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της εμπορικής πολιτικής και των κλιματικών κινδύνων είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των περισσότερων από 25 εκατομμυρίων αγροτών που καλλιεργούν βαμβάκι, τόνισαν οι εμπειρογνώμονες.

«Το βαμβάκι αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο από ένα εμπόρευμα: Είναι ένας πολιτισμός, ένας τρόπος ζωής και μια παράδοση που βρίσκει τις ρίζες της στην καρδιά του ανθρώπινου πολιτισμού», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO Qu Dongyu σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

«Το βαμβάκι παρέχει απασχόληση και εισόδημα σε ορισμένες από τις φτωχότερες ή πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές του κόσμου», πρόσθεσε ο Qu, επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμο ο τομέας του βαμβακιού να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας.

Οι φυσικές ίνες

Ο τομέας του βαμβακιού έχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με παραγωγή 25 εκατομμυρίων τόνων σε 75 χώρες. Το διεθνές εμπόριο βαμβακιού υπολογίζεται σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το βαμβάκι αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος και εισοδήματος για πολλούς μικροκαλλιεργητές και εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, που παρέχουν απασχόληση και εισόδημα σε ορισμένες από τις φτωχότερες αγροτικές περιοχές του κόσμου.

Σε πολλές περιφέρειες, το βαμβάκι είναι η μόνη βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα που διατίθεται στα αγροτικά νοικοκυριά και κοινότητες και ο τομέας επωφελείται από περισσότερες από 100 εκατομμύρια οικογένειες παγκοσμίως. Για παράδειγμα, τα έσοδα από τις εξαγωγές βαμβακιού βοηθούν στη χρηματοδότηση 50% των λογαριασμών εισαγωγής τροφίμων για το Μάλι και 22,5% για το Τσαντ, ενώ παράλληλα αντισταθμίζουν το κόστος των εισαγωγών τροφίμων στη Μπουρκίνα Φάσο, αντιπροσωπεύοντας το 60% έσοδα από εξαγωγές.

Μια ιδιαίτερη εστίαση της συζήτησης ήταν ο τρόπος αντιμετώπισης των ευκαιριών που προσφέρονται από την αυξανόμενη ζήτηση φυσικών ινών τα τελευταία χρόνια, ως τμήμα μιας αξιοσημείωτης τάσης προς την αειφορία, η οποία προσέφερε περαιτέρω ευκαιρίες στην αγορά για βαμβακερές ίνες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει απώλεια μεριδίου αγοράς για τις φυσικές ίνες, που προκαλείται από την έντονη ζήτηση για τις τεχνητές ίνες, κυρίως πολυεστέρα.
Επιπλέον, υπάρχουν εξωγενείς κίνδυνοι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) έχει από καιρό προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες τεχνική και πολιτική υποστήριξη για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών στην αλυσίδα αξίας του βαμβακιού Υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η αύξηση της παραγωγικότητας, οι επενδύσεις και να υπάρξει καινοτομία και βιώσιμα πρότυπα για την αύξηση των οφελών του τομέα του βαμβακιού.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και η Βραζιλία ο δεύτερος εξαγωγέας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.