Δεν υπογράφουμε καμία σύμβαση

Δεν υπογράφουμε καμία σύμβαση
Γιατί ένα πιστοποιημένο ΚΥΔ δεν πρέπει να υπογράψει την νέα σύμβαση με τον Φορέα Συντονισμού: 
  •  Η "νέα" σύμβαση δεν είναι παρά ένα κακέκτυπο της προηγούμενης, απολύτως παρωχημένη ως προς το αντικείμενο της,
  • Η "νέα" σύμβαση δεν λαμβάνει υπόψη της τίποτα από όσα έχουν αλλάξει από το 2017 σε νομικό, πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο,
  • Η "νέα" σύμβαση δεν προέκυψε από κανενός είδους συμφωνία ή διαβούλευση έστω, με ανταλλαγή θέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων,
  • Η "νέα" σύμβαση δεν τεκμηριώνει οποιοδήποτε κόστος οποιασδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • Το κόστος των 6,95 Ευρώ (δεκαπλάσιο του πραγματικού) επί της ουσίας στοιχειοθετεί το αδίκημα της απιστίας του όποιου νόμιμου εκπρόσωπου ΚΥΔ την υπογράψει απέναντι στα συμφέροντα του ίδιου του ΚΥΔ,
  •  Τα ΚΥΔ που υπογράφουν ουσιαστικά ενδυναμώνουν τα ΚΥΔ που έχουν προνομιακές σχέσεις με τον ΦΣ μέσω άλλων τραπεζικών τύπου καναλιών συσχέτισης, που κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθούν,
  •  Η on-line πρόσβαση δίχως περιορισμούς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του πιστοποιημένου ΚΥΔ, που δεν το αφορούν οι λοιπές υπηρεσίες του Φορέα Συντονισμού.

Υπερασπιζόμαστε τη δουλειά και την αυτονομία μας